Házirend

HÁZIREND
Székesfehérvári Csemete Alapítvány
A bölcsőde címe: 8000 Székesfehérvár, Budai út 56/a
Telefonszáma: 22/507-579
A bölcsődevezető neve: Sárközi Valéria
 1. A bölcsőde naponta reggel 7.00 -tól – 8.00 óráig fogadja az érkező gyermekeket. Kérjük, hogy 8.00 – 8.30 között ne zavarják a reggelizést, gyermekükkel előtte vagy utána érkezzenek. A gyermekek hazavitelére délután 17.00 óráig van lehetőség.
 2. A bölcsődéből a gyermeket csak a szülő vagy az általa írásban megbízott személy viheti el. 14 éves kor alatti kiskorú e feladattal nem bízható meg.
 3. A bölcsődei átadóban minden gyermeknek külön zárható szekrénye van a ruhák tárolására. Kérjük, hogy csak a legszükségesebb dolgokat tárolják a szekrényekben, mert a bölcsődében hagyott, ill. a gyermeken lévő vagy hozott tárgyakért felelősséget vállalni nem tudunk.
 4. A bölcsődébe csak egészséges gyermek hozható. A közösség egészsége érdekében lázas (37,5°C és ennél magasabb hőmérsékletű), antibiotikumot szedő vagy fertőzésre gyanús gyermek a bölcsődét nem látogathatja. A családban előforduló fertőző betegségekről a bölcsődét értesíteni kell. Ha a gyermek gyógyszert szed vagy gyógyhatású készítményt kap, arról a szülő írásban köteles tájékoztatni a gyermeke kisgyermeknevelőjét.
 5. Abban az esetben, ha a gyermek napközben megbetegszik a bölcsődében, a kisgyermeknevelő értesíti a szülőt, illetve a hozzátartozót. Ehhez feltétlenül szükséges a pontos cím és telefonszám. Kérjük, hogy ilyen esetben minél előbb gondoskodjanak.
 6. Betegség miatt hiányzott gyermeket, gyógyulása után, csak (Egészséges, közösségbe mehet.) orvosi igazolással tudunk fogadni. A megtörtént kötelező védőoltásokról folyamatosan kérjük a tájékoztatást.
 7. Az üzenőfüzetbe történő bejegyzéseket szívesen vesszük, akár a gyermek egészségi állapotáról, akár a gyermek fejlődésére, vagy otthoni eseményekre vonatkoznak.
 8. Ha a szülő gyermekét betegség, vagy más ok miatt nem hozza bölcsődébe, a távolmaradást másnap reggel 9.00 óráig közölje a bölcsődevezetővel vagy helyettessel; a térítési díj elszámolásánál csak a következő naptól tudjuk a gyerek hiányzását figyelembe venni.
 9. Kérjük, hogy a térítési díjat az előre jelzett napon pontosan fizessék be. Fizetési és egyéb gondjaik esetén keressék a bölcsőde vezetőjét, aki felvilágosítással és segítőkészséggel áll szíves rendelkezésükre.
 10. A bölcsőde területén és a bölcsőde udvarán a dohányzás szigorúan tilos!
 11. A babakocsikat csak az erre kijelölt helyen kérjük tárolni.
 12. A bölcsőde ünnepnapokon és hivatalos munkaszüneti napokon zárva tart.